مدارهای الکترونیکی

اطلاعیه‌ها

 • تمرین‌های سری اول در بخش مربوطه قرار گرفت. مهلت تحویل: شنبه 18 / 02 / 1400 - ساعت 23:59

 • فرم ارسال پاسخ تمرین‌ها در قسمت مربوطه قرار گرفته است. (لطفا به مهلت تحویل تمرین‌ها توجه داشته باشید.)

 • مشخصات و آدرس پست الکترونیکی خود را (که با استفاده از آن پاسخ‌ها را ثبت می‌کنید) از طریق واتساپ برای اینجانب ارسال کنید.

 • مهلت تحویل تمرین‌های سری اول تا دوشنبه 20 / 02 / 1400 - ساعت 23:59 تمدید شد.

 • تمرین‌های سری دوم در بخش مربوطه قرار گرفت. مهلت تحویل: شنبه 22/ 03/ 1400 - ساعت 23:59

 • بخش آپلود پاسخ تمرین‌های سری دوم در فرم مربوطه اضافه شده است. (لطفا به مهلت تحویل تمرین‌ها توجه داشته باشید.)

 • مهلت تحویل تمرین‌های سری دوم تا شنبه 05 / 04 / 1400 - ساعت 23:59 تمدید شد.

 • ...

مراجع

مبانی الکترونیک (جلد اول - ویرایش دوم) - مؤلف: دکتر میرعشقی


منابع درس

مدارهای دیودی

مدارهای ترانزیستوری

شیوه ارزیابی

آزمون‌ها و تمرین‌ها 8 نمره

آزمون پایان‌ترم 12 نمره

تمرین‌ها

 1. دانلود تمرین‌های سری اول
  مهلت تحویل: دوشنبه 20 / 02 / 1400 - ساعت 23:59

 2. دانلود تمرین‌های سری دوم
  تمدید
  مهلت تحویل: شنبه 05 / 04 / 1400 - ساعت 23:59

 3. ...


از طریق فرم زیر پاسخ تمرین‌ها را ارسال کنید:

فرم ارسال پاسخ تمرین‌ها

مشخصات و آدرس پست الکترونیکی خود را (که با استفاده از آن پاسخ‌ها را ثبت می‌کنید) از طریق واتساپ برای اینجانب ارسال کنید.

لطفا به نکات زیر توجه کنید:

 • هنگام ورود به فرم آدرس پست الکترونیک شما نمایش داده می‌شود، در صورت مغایرت با حساب کاربری ثبت شده، از طریق گزینه مربوطه حساب کاربری خود را تعویض کنید. (Switch account)

 • برای ارسال پاسخ همه تمرین‌ها از طریق یک حساب کاربری یکسان وارد شده و فایل‌های خود را بارگذاری کنید.

 • برای اولین بار مشخصات خود را ثبت کرده و از دفعه بعدی امکان ویرایش مشخصات وجود دارد.

 • هر مرتبه تنها پاسخ تمرین مربوطه (که هنوز مهلت ارسال آن فعال است) را در قسمت مشخص‌شده بارگذاری کنید.

 • فایل‌هایی که برای تمرین‌های قبلی بارگذاری کرده‌اید را تغییر ندهید. (تمرین‌هایی که مهلت ارسال آنها سپری شده است را به هیچ عنوان تغییر ندهید.)

 • برای ارسال هر تمرین لطفا مشخصات خود را به دقت وارد و یا ویرایش کرده و پس از بارگذاری فایل‌ها در انتها فرم را ثبت نهایی کنید. (برای ارسال هر تمرین ثبت نهایی فرم لازم است.)

 • پس از ثبت نهایی هر تمرین امکان ویرایش و بارگذاری مجدد فایل وجود داشته و آخرین فایل بارگذاری‌شده تا پایان مهلت تحویل برای هر تمرین در نظر گرفته می‌شود.

آزمون‌ها و نمره‌ها

...

لینک‌ها

...